Vad gäller vid avflyttning?

Lämna nycklar

På dagen då ditt hyreskontrakt upphör att gälla ska samtliga nycklar du kvitterat från oss återlämnas på vårt kontor senast kl. 12:00. Om denna dag inträffar en lördag, söndag eller helgdag sker detta den första vardagen som följer.

Flyttstädning

Innan du flyttar ska lägenheten städas noggrant. Om flyttstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du komma att debiteras en städavgift.