augusti 10, 2017

Om oss

Regionhus AB är ett privatägt fastighetsbolag vars fastighetsportfölj huvudsakligen är koncentrerad till Linköping.

Bolagets affärsidé är att förvalta och förädla alla typer av fastigheter i lägen vi tror är långsiktigt attraktiva. Vår ambition är att skapa långsiktigt värde och vi tror att nyckeln till att uppnå detta ligger i lyhördhet för våra hyresgästers önskemål samt lokal närvaro. Vår målsättning är att ha så nöjda hyresgäster som möjligt och därigenom skapa bestående relationer som gynnar både oss och våra hyresgäster. Tillgänglighet och lyhördhet är företagets ledord eftersom vi tror att detta är grunden till en välfungerande relation mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Oavsett om du hyr din bostad, kontor eller lager av oss är vår målsättning att erbjuda dig ytor av hög kvalitet att trivas länge i.