Vad gäller vid avflyttning?

Lämna nycklar På dagen då ditt hyreskontrakt upphör att gälla ska samtliga nycklar du kvitterat från oss återlämnas på vårt kontor senast kl. 12:00. Om denna dag inträffar en lördag, söndag eller helgdag sker detta den första vardagen som följer. Flyttstädning Innan du flyttar ska lägenheten städas noggrant. Om flyttstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du komma att[…]

Vad gäller vid inflyttning?

Hämta nycklar Som ny hyresgäst hos oss är du välkommen att kvittera ut nycklar till din lägenhet på vårt kontor efter klockan 13:00 på inflyttningsdagen enligt ditt hyreskontrakt. Därefter har du rätt att fritt tillträda bostaden. Skulle inflyttningsdagen inträffa en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Besiktning Vi har genomfört[…]