augusti 10, 2017

Vanliga frågor

Boendefrågor

Det är tillåtet att lyfta av innerdörrar i din lägenhet. Det är dock ditt ansvar att sätta tillbaka dem när du flyttar och att de då är i samma skick som när du flyttade in. Se därför till att förvara dem på ett ställe där de inte kommer till skada.

Vi ansvarar för att det finns en brandvarnare i din lägenhet. Du som hyresgäst ansvarar dock för att kontrollera att denna fungerar och för att byta batteri vid behov. När batteriet i din brandvarnare håller på att ta slut kommer den att avge pipljud med någon minuts mellanrum, se då till att byta batteri så snart som möjligt.

Som hyresgäst har du rätt att hänga upp tavlor på väggen då detta räknas som normalt slitage. Märk dock att detta gäller enstaka små hål och att du ansvarar för att spackla igen och måla över dessa när du flyttar ut från lägenheten. Att göra större hål i väggen för att exempelvis sätta upp en vägghängd TV eller hylla är något du kan bli ersättningsskyldig för. Vi rekommenderar därför att du använder TV:ns bordsstativ samt golvstående byråer i så stor utsträckning som möjligt.

Vänligen rådgör alltid med oss innan du genomför en förändring av din lägenhet, även för enklare åtgärder som målning av väggar. Om du exempelvis vill måla om, har du som hyresgäst inte rätt att fritt välja kulört. Det är även viktigt att alla arbeten är fackmässigt utförda, annars kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar ut.

För att undvika tvister vid utflytt ber vi dig således kontakta oss innan du påbörjar någon förändring av din lägenhet, så att vi kan diskutera vad som gäller.

In-/utflyttning

Lämna nycklar

På dagen då ditt hyreskontrakt upphör att gälla ska samtliga nycklar du kvitterat från oss återlämnas på vårt kontor senast kl. 12:00. Om denna dag inträffar en lördag, söndag eller helgdag sker detta den första vardagen som följer.

Flyttstädning

Innan du flyttar ska lägenheten städas noggrant. Om flyttstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du komma att debiteras en städavgift.

Hämta nycklar

Som ny hyresgäst hos oss är du välkommen att kvittera ut nycklar till din lägenhet på vårt kontor efter klockan 13:00 på inflyttningsdagen enligt ditt hyreskontrakt. Därefter har du rätt att fritt tillträda bostaden. Skulle inflyttningsdagen inträffa en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Besiktning

Vi har genomfört besiktning av din lägenhet innan du flyttar in och du ska antingen ha närvarat under denna eller undertecknat protokollet och därigenom gett ditt godkännande av den. Skulle du, trots detta, ha synpunkter på besiktningen ska du höra av dig till oss inom 8 dagar, bifoga gärna bilder på skadan du uppmärksammat.

Kom ihåg innan du flyttar in
  • Att teckna hemförsäkring
  • Att teckna nytt elavtal
  • Att teckna/begära flytt av TV/Bredband hos Com Hem
  • Att göra en adressändring hos Adressändring

Kontraktsfrågor

Nej, du har inte rätt att överlåta din lägenhet till en annan person. Endast under särskilda omständigheter kan lägenheten överlåtas. Vänligen kontakta oss för mer information om vad som gäller.

Uppsägningstiden på våra bostadskontrakt uppgår i de allra flesta fall till 3 månader från nästa månadsskifte. Detta innebär att om du till exempel säger upp din lägenhet den 26 januari, ska återlämna lägenheten till oss den 1 maj.

För att säga upp din lägenhet, vänligen fyll i blanketten nedan och skicka till oss per post.

Blankett för uppsägning av hyresavtal

Du kan även säga upp ditt hyresavtal genom att fylla i uppsägningsfältet på ditt hyresavtal och skicka in till oss.

Vänligen notera att du under uppsägningstiden är skyldig att visa din lägenhet för nya intresserade hyresgäster samt hålla den tillgänglig för besiktning av oss.

Meddela oss skriftligt genom att skicka in formuläret nedan via epost. Vi kommer därefter att bekräfta att vi mottagit uppsägningen och återkomma med en föreslagen tid för besiktning.

Du kan även säga upp din lägenhet genom att fylla i uppsägningsfältet på ditt hyresavtal och skicka till oss.

Vänligen notera att du under uppsägningstiden är skyldig att visa din lägenhet för nya intresserade hyresgäster samt hålla den tillgänglig för besiktning av oss.

Blankett_Uppsagning_Kontrakt

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand krävs alltid vårt godkännande. Vänligen notera att uthyrning endast tillåts under en begränsad tid. Om du är intresserad av att hyra ut din lägenhet i andrahand, fyll i ansökan nedan och skicka till info@regionhus.se så kontaktar vi dig inom kort.

Blankett_Andrahandsuthyrning

Lagring av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vid intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjudits en lägenhet

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta och att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har dessutom rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Load More